افزایش ظرفیت پذیرش مهاجرت کبک در سال 2021

افزایش ظرفیت پذیرش مهاجرت کبک

افزایش ظرفیت پذیرش مهاجرت کبک


کبک ممکن است پذیرای ۴۴,۵۰۰ تا ۴۷,۵۰۰ مهاجر در سال ۲۰۲۱ باشد.

در تاریخ ۲۹ اکتبر، اهداف مهاجرتی کبک برای سال ۲۰۲۱ به عنوان بخشی از «طرح مهاجرتی سال ۲۰۲۱ کبک» اعلام شد. این اعلامیه تقریباً همزمان با معرفی طرح ظرفیت پذیرش مهاجر ۲۰۲۱-۲۰۲۳ وزارت مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC) انجام شد.

انتظار می رود تعداد زیادی (۶۲ درصد) از متقاضیان پذیرفته شده، از طریق برنامه های مهاجرت اقتصادی کبک جذب شوند.

هدف استان کبک در سال ۲۰۲۰، جذب ۴۳,۰۰۰ تا ۴۴,۵۰۰ مهاجر بود و ظرفیت های پذیرش مهاجر جدید کبک، حاکی از افزایش اندک ظرفیت پذیرش در سال ۲۰۲۱ نسبت به ظرفیت پذیرش سال جاری است.

مطابق برآوردهای منتشر شده در طرح ظرفیت پذیرش مهاجر کبک، این استان به جای پذیرش حداکثر ۴۴,۵۰۰ مهاجر، تا پایان سال ۲۰۲۰ می تواند حداکثر تا ۳۰,۵۰۰ مهاجر بپذیرد. به گفته این استان، محدودیت های مسافرتی و بسته شدن اداره های فدرال و مراکز پردازشی در سراسر جهان، دست یابی به اهداف مهاجرتی را در سال ۲۰۲۰ دشوار کرده است.

با این حال، به گفته وزیر امور مهاجرت کبک، برنامه توازن بخشی مجدد «در کنار پذیرش ۷,۰۰۰ مهاجر بیشتر برای جبران تعویق به وجود آمده در رسیدگی به برخی پذیرش ها به خاطر بحران سلامتی پیش آمده در سال ۲۰۲۰»، از اهداف این وزارت در سال ۲۰۲۱ خواهند بود.

استان کبک در نتیجه بحران سلامتی حال حاضر، تعداد پذیرش های رسیدگی نشده در سال ۲۰۲۰ را بین ۱۳,۰۰۰ تا ۱۸,۰۰۰ مورد تخمین زده است، اما این استان برنامه دارد این افت را طی دو سال آتی جبران کند.

اهداف مهاجرتی کبک در سال ۲۰۲۱

استان کبک برای سال ۲۰۲۱ قصد دارد تعداد ۲۷,۵۰۰ تا ۲۹,۳۰۰ مهاجر جدید، از جمله نیروی کار متخصص حداکثر به تعداد ۲۴,۲۰۰ نفر را از طریق برنامه های مهاجرت اقتصادی بپذیرد.

این استان همچنین حداکثر تا ۴,۳۰۰ پذیرش را برای برنامه های مهاجرت تجاری، از جمله «برنامه کارآفرینی کبک» و «برنامه خود اشتغالی کبک» در نظر گرفته است.

علاوه بر این، حداکثر تا ۸۰۰ مهاجر برای «سایر دسته های اقتصادی»، همچون پرستاری سرخانه و غیره پذیرفته می شوند.

انتظار می رود سایر ۱۰,۲۰۰ پذیرش باقی مانده به اسپانسرشیپ خانوادگی، پناهندگی و سایر برنامه های مهاجرتی اختصاص یابد.

اهداف گواهی انتخاب کبک در سال ۲۰۲۱

طبق مفاد توافق نامه کانادا-کبک، کبک این اختیار را دارد که تمام مهاجران دسته اقتصادی و برخی از پناهندگان به این استان را انتخاب کند.

به مهاجران برگزیده، گواهی انتخاب کبک (CSQ) اعطا می شود و آنها را می توانند این گواهی را جهت دریافت ویزای اقامت دائم به دولت فدرال کانادا ارسال کنند.

بر اساس ظرح کبک، باید تعداد ۲۶,۵۰۰ تا ۳۱,۲۰۰ گواهی در سال ۲۰۲۱ صادر شود که کمی بیشتر از تعداد گواهی های صادر شده در سال ۲۰۲۰ است (۲۰,۱۰۰ تا ۲۴,۷۰۰ گواهی).

تعداد زیادی از این گواهی ها به متقاضیان نیروی کار متخصص اهدا خواهد شد.

اهداف گواهی انتخاب در سال ۲۰۲۱ به شرح زیر است:

  • نیروی کار متخصص: بین ۱۹,۴۰۰ و ۲۲,۴۰۰؛
  • مهاجران تجاری: بین ۱,۵۰۰ و ۲,۳۰۰؛
  • سایر مهاجران اقتصادی: ۴۰۰ تا ۶۰۰؛
  • پناهندگان انتخاب شده در خارج کشور: بین ۴,۴۰۰ و ۴,۷۰۰؛
  • سایر مهاجران: بین ۸۰۰ و ۱,۲۰۰.

درخواست های در حال پردازش یا در انتظار برای پردازش در کبک و در سطح فدرال، بخشی از اهداف تنظیم شده برای سال ۲۰۲۱ محسوب می شوند. کبک همچنین مدتی را که داوطلبان برای تکمیل تمام مراحل مهاجرت به آن نیاز دارند، در نظر گرفته است.

منبع خبر: immigration-quebec.gou,v.qc.ca October 2020

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

COVID-19: Need help staying in Canada? CanadaVisa is here for you.Learn more
+