۷ دلیل طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های مهاجرتی

۷ دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده های مهاجرتی
_

هفت علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده های مهاجرتی:

  • ۱. سیاست های کلی اداره مهاجرت کانادا
  • ۲. شرایط خاص یک پرونده،مانند:ملیت-وضعیت اقتصادی-ازدواج-طلاق و..
  • ۳. دفتری که پرونده را بررسی میکند: سبک کاری و طرز فکر مدیران هر یک از شعب رسیدگی به پرونده متفاوت است و می تواند در روند پرونده تاثیرگذار باشد.درست است که افسران مهاجرت قدرت زیادی دارند و کسی حق ندارد در کارشان دخالت کند ولی بهرحال مدیران آنها حتی به مقدار کم روی آنها تاثیر دارند.
  • ۴. افسری که پرونده را بررسی میکند.
  • ۵. نقش متقاضی:سرعت در تکمیل پرونده
  • ۶. نقش مشاور و یا وکیل مهاجرت
  • ۷. پاره ای از مسائل دیگر: جنگ در کشوری که پرونده در یکی از شعب آن است،کرونا، گم شدن پرونده حین جا به جایی و ..
COVID-19: Need help staying in Canada? CanadaVisa is here for you.Learn more
+