راه‌های ارتباط با موسسه پرنیکان

در تماس باشید

تلفن: ۸۸۸۸۹۷۶۷ (۲۱) ۹۸+
موبایل: ۱۹۰۲۳۹۰ (۹۰۲) ۹۸+

تهران: ۱۹۰۲۳۹۰ (۹۰۲) ۹۸+
تورنتو: ۲۵۹۸۶۴۶ (۶۴۷) ۱+

شنبه تا چهارشنبه
ساعت ۹:۰۰ – ۱۷:۰۰