ردکردن این

مهاجرت به کانادا با سوابق کیفری

مهاجرت به کانادا با سوابق کیفری

مهاجرت به کانادا با سابقه کیفری

این یک واقعیت است که سوءپیشینه افراد همواره در طول زندگی آنان تأثیرگذار است، متأسفانه گاهی خواسته یا ناخواسته سختی‌های زندگی و یا بدشانسی گریبان گیر سرنوشت برخی افراد می‌شود که نتیجه آن داشتن سوءپیشینه برای آنان است. برخی هم‌اکنون گذشته تلخ را پشت سر گذاشته و مسیر موفقیت را طی می‌کنند، ولی آثارِ گذشته کماکان هنگامِ ورود به یک کشور، بی‌توجه به موقعیت اجتماعی فعلیِ فرد، به‌عنوان یک فاکتور امنیتی محسوب می‌گردد.

به همین دلیل زمانی که افراد خارجی می‌خواهند به کانادا بیایند، متأسفانه این سوءپیشینه می‌تواند مانع ورود آنان شود. درواقع، سابقه کیفری گذشته می‌تواند در پذیرش آنان هنگام بررسی درخواست ورود و یا مهاجر تأثیر منفی بگذارد. سوابق کیفری و جنایی همیشه باگذشت زمان پاک نمی‌شوند. بر اساس قوانین کانادا تنها پس از گذشت 10 سال از پایانِ دوره‌ی جریمه مقررشده توسط دادگاه و تنها در صورت عدم ارتکابِ جرمِ جدید، فرد می‌تواند در صورت ارائه پاک بودن از هرگونه سوءسابقه، گذشته‌ی نامطلوب را پشت سر بگذارد و آن را از پیشینه خود رسماً حذف کند.

به‌این‌ترتیب درصورتی‌که 10 سال از پایان دوره مجازات گذشت باشد و فرد هیچ جرم دیگری مرتکب نشده باشد، می‌تواند با تکمیل فرم Criminal rehabilitation  درخواست کند برای حذف سوءپیشینه از تاریخچه عملکردش و سپس تنها در صورت تأیید افسر مهاجرت درخواست ورود و یا اقامت آنان می‌تواند توسط مسئولین اداره مهاجرت و پلیس مرزی کانادا مورد ارزیابی قرار گیرد. لازم به ذکر است که افرادی که دارای چندین جرم کیفری هستند، حتی در صورت ارائه درخواست پاک‌سازی سوءپیشینه قادر به مهاجرت و یا ورود به کانادا نخواهند بود و درخواست آنان با رد تقاضا مواجه خواهد گشت.

لازم به ذکر است در مواردی که ارتکاب به جرم در کانادا صورت گیرد بسیار جدی تلقی خواهد شد و اگر مجازات آن 10 سال و یا دوره طولانی‌تری باشد، جرم سنگین محسوب می‌شود. ازجمله جرائم سنگین می‌توان به سرقت بالغ‌بر 5000 دلار کانادا، حمله و یا تهاجمی که منجر به صدمات بدنی و یا استفاده از سلاح گرم و یا سرد شود و قاچاق مواد مخدر  می‌توان نام برد که مجازات کیفری مجرم هرگز از طریق تکمیل فرم ندامت تسویه نشده و حل نخواهد شد، نتیجتاً درخواست criminal rehabilitation ضروری است.

حتی محکومیت‌هایی که در دودسته‌بندی پیش‌گفته قرار نمی‌گیرند، گاهی می‌توانند بر روی پرونده ورود فرد به کانادا تأثیر بگذارند. در بسیاری از موارد، متقاضیان به علت داشتن جرائم کیفری کوچک هم ممکن است از ورودشان به کانادا جلوگیری شود. این مسئله به دلیل اختیار تام افسران اداره مهاجرت کانادا برای تصمیم‌گیری درباره ورود افراد است. بدین معنا که اگر فرد ازنظر قانونی دیگر موردی نداشته باشد، بازهم می‌تواند موردپذیرش افسر مهاجرت قرار نگیرد.

تصمیم‌گیری افسر مهاجرت و یا افسر مرز می‌تواند تنها بدین دلیل باشد که وی اعتقاد دارد ورود متقاضی موجب به خطر انداختن امنیت شهروندان کانادایی خواهد شد. نتیجتاً حتی با داشتن جرائم سبک از ورود این فرد به کشور جلوگیری می‌شود. در برخی از موارد باوجوداینکه متقاضی بر اساس قانون واجد شرایط تکمیل فرم و اثبات عدم ارتکاب به جرم در طی 10 سال پس از گذراندن جریمه مقررشده توسط دادگاه است، ولی افسران مهاجرت و یا افسران مرزی به علت داشتن قدرت تصمیم‌گیری می‌توانند مانع ورود شخص به داخل کانادا و یا حتی پذیرش درخواست مهاجرت این افراد شوند.

این ممنوعیت ورود به کانادا به دلیل داشتن پیشینه کیفری تنها شامل افراد خارجی و افراد دارای اقامت دائم کانادا می‌شود و شهروندان کانادا را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. بر اساس اصل دوم قانون مهاجرت کانادا (IRPA)، اگر کسی شهروند یا مقیم دائم کانادا نباشد، آن فرد خارجی (Foreign National) محسوب می‌شود. برای مثال توریست‌هایی که به کانادا می‌آیند، دانشجویان بین‌المللی و کارکنان موقت همگی فرد خارجی محسوب می‌شوند. به‌طورکلی کسی که به کانادا مهاجرت می‌کند، مقیم دائم این کشور خواهد شد. مقیم دائم ترجمه Permanent Resident است که به آن PR هم می‌گویند.

افراد به سه شکل ممکن است تابع یا شهروند (Citizen) کانادا بشوند:

 • درصورتی‌که در کانادا به دنیا آمده باشند.
 • درصورتی‌که یکی از والدین آن‌ها نسل اول شهروند کانادا بوده‌اند.
 • درصورتی‌که ابتدا مقیم دائم کانادا بوده‌اند و سپس با کسب شرایط شهروندی، تابعیت کانادا را کسب کرده‌اند.

منظور از سوابق کیفری چیست؟

ازنظر قانون کانادا سوءپیشینه کیفری، سابقه جرائم در کانادا یا خارج از کانادا است به‌شرط آنکه آن جرم در کانادا معادل داشته باشد؛ به‌عبارت‌دیگر اگر کسی در خارج از کانادا به خاطر مسئله‌ای مجرم شناخته بشود ولی آن مسئله در کانادا جرم محسوب نشود، آن‌وقت سوءپیشینه کیفری موجب ممنوعیت ورود شخص به کانادا نمی‌شود.

انواع سوابق کیفری

 •  سابقه کیفری سنگین (Serious Criminality)
 • سابقه کیفری عادی (Criminality)

اصل ۳۶ قانون مهاجرت کانادا سوءپیشینه کیفری را به این دودسته کلی تقسیم می‌کند. به‌طورکلی سابقه کیفری عادی تنها افراد خارجی را ممنوع‌الورود می‌کند ولی سابقه کیفری سنگین هم افراد خارجی و هم افراد مقیم دائم را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

v      سابقه کیفری سنگین (Serious Criminality)

سابقه کیفری سنگین بسته به آنکه داخل یا خارج از کانادا باشد به یکی از دو صورت زیر قابل‌تعریف است.

 • خارج از کانادااگر سوءپیشینه خارج از کانادا باشد، آن‌وقت تنها در صورتی «سنگین» محسوب می‌شود که حداکثر مدت‌زمان پیش‌بینی‌شده برای زندان طبق قوانین کانادایی ۱۰ سال باشد. اینکه فرد در خارج از کانادا زندانی‌شده باشد مهم نیست.
 • داخل کانادااگر سوءپیشینه داخل کانادا باشد، در دو حالت جرم سنگین محسوب می‌شود. اول آنکه حداکثر زندان پیش‌بینی‌شده در قانون حداقل ۱۰ سال باشد و دوم اینکه فرد به بیش از شش ماه زندان محکوم شود. هرکدام از این دو حالت پیش بیاید، جرم «سنگین» محسوب خواهد شد.

v    سابقه کیفری عادی (Criminality)

 به‌طورکلی جرائم طبق قوانین کانادا به سه دسته قابل‌تقسیم هستند:

 • جرم قابل‌تعقیب:(Indictable) این دسته جرائم به‌طورمعمول به زندان منجر می‌شوند و زمان زندان هم در قانون به‌طورمعمول بیش از شش ماه است.
 • جرم سبک:(Summary) این دسته جرائم سبک‌تر هستند و معمولاً (نه همیشه) حداکثر زمان زندان برای آن‌ها شش ماه یا کمتر است.
 • جرم ترکیبی: (Hybrid) این جرائم، مواردی هستند که قانون به دادستان یا قاضی اجازه می‌دهد بین گزینه Indictable یا Summary یکی را انتخاب کند. بیشتر جرائم در کانادا از نوع ترکیبی هستند. متأسفانه طبق قانون مهاجرت کانادا، جرائم ترکیبی همواره قابل‌تعقیب محسوب می‌شوند.

به‌طورکلی اگر کسی تنها یک سوءپیشینه کیفری داشته باشد که در قوانین کانادا Indictable محسوب می‌شود و از نوع جرم سنگین هم نیست، آن‌وقت آن فرد سابقه کیفری عادی دارد. حالت دیگر این است که متقاضی دو یا چند سابقه کیفری Summary داشته باشد. بار دیگر تأکید می‌شود که مهم آن است که معادل آن جرم در قوانین کانادا چه باشد.

رفع مشکل ممنوعیت ورود به کانادا در صورت داشتن سوءپیشینه کیفری

اگر جرم در داخل کانادا اتفاق افتاده باشد تنها راه رفع مشکل ممنوعیت ورود گرفتن مدرکی به نام (Record Suspension) است. این مدرک به این معناست که اداره دادگستری کانادا قبول می‌کند که نام متقاضی را از لیست مجرمان پلیس کانادا حذف کند.

اگر جرم خارج از کانادا اتفاق بیفتد، آن‌وقت در شرایط خاص ممکن است که به‌طور خودکار ممنوعیت ورود رفع شده باشد. به این حالت Deemed Rehabilitation (مفروض بر خطاکار نبودن) می‌گویند. به‌طور خیلی خلاصه و کلی تحت شرایط زیر ممکن است یک فرد 9Deemed Rehabilitated) محسوب شود:

 • متقاضی در داخل کانادا سابقه کیفری ندارد. وی در خارج از کانادا تنها یک سابقه کیفری عادی دارد که Indictable است ولی بیش از ۱۰ سال از زمانی که همه جریمه‌های مالی خود را پرداخته و زندان خود را هم تکمیل کرده است می‌گذرد.
 • متقاضی در داخل کانادا سابقه کیفری ندارد. وی در خارج  از کانادا چند مورد سابقه کیفری عادی دارد که همگی Summary هستند ولی بیش از ۵ سال از زمانی که همه جریمه‌های مالی خود را پرداخته و زندان خود را هم گذرانده است می‌گذرد.

اگر هیچ‌یک از موارد فوق شامل حال متقاضی نشود، آن‌وقت باید درخواست (Rehabilitation) کند، به‌شرط آنکه حداقل پنج سال از تکمیل تمام جرائم و تکمیل زندان وی گذشته باشد. درصورتی‌که کمتر از پنج سال از زمان تکمیل جرائم و زندان گذشته باشد، تنها گزینه‌ای که برای متقاضی می‌ماند، (Temporary Resident Permit) یا (TRP) است.

عضویت در خبرنامه

بیشتر بخوانید

10 استارت آپ موفق کانادایی
مهاجرت به کانادا

10 استارت آپ موفق کانادایی

10 استارت آپ موفق کانادایی «فرصت‌های شغلی در کانادا» زمانی که برای دریافت مهاجرت به کانادا استارت آپ (start up) اقدام می‌کنید، در حقیقت برای

بیشتر بخوانید »